Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Hållbarhetsmål

Hållbarhet har alltid varit centralt och viktigt för Tekompaniet. Vi har alltid strävat efter att köpa så nära producenten som möjligt. Dels för att det gynnar dem som arbetar i producentlandet, men även för att det främjar det hållbarhetsfokus som vi arbetat med sedan 1999.

Mål
Intresseanalysen internt visade att mycket redan görs men att det behöver kommuniceras på ett bättre sätt. Det är bättre att finansiera egna projekt i de länder vi köper te ifrån än att lägga pengar på sanktionerade projekt. Egna projekt kräver dock mer kommunikation och att de regelbundna besöken hos producenterna fortsätter med intervjuer av arbetare på fälten och i fabrikerna.

Våra kunder uppskattar att vi har ett långsiktigt, genuint och äkta samarbete med producenterna och att Tekompaniet har koll på produktionsflödet från planta till kopp, det uppfattas även som att vi har en hög lägstanivå. Vi inser att våra kunder efterfrågar mer information som hjälper dem att berätta vidare om vårt hållbarhetsarbete, för att uppnå detta långsiktigt så sjösatte vi 2019 ett hållbarhetsprojekt för att dels inventera förbättringsmöjligheter, dels dokumentera allt det arbete som löpande pågått hos Tekompaniet sedan starten år 2000.

Vilket avtryck finns idag?
Vi fastställde 2019 som ett normalår, dvs före pandemin. Ett mycket stort steg i vårt hållbarhetsarbete togs när vi 2020 lanserade vårt eget varumärke "Life by Follis". Genom detta så köper vi direkt från producentlandet, istället för att ta omvägen via distributörer i andra delar av världen. Beräkningarna har omarbetats för att stämma med de nya förutsättningarna.

Zeromission hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation. Visionen är att tillsammans med kunder och projektpartners bidra till planetnytta.

Siffror är inhämtade från distributörer och leverantörer för att med hjälp av Zero Mission ta fram verifierade uträkningar. Så här såg avtrycket ut:

Tekompaniets utsläpp 2019 var 117,3 ton CO2. Flygresor står för de högsta utsläppen, följt av sjöfrakt och flygfrakt. (Dieselbil står med på två ställen för att skilja på resor i tjänsten och pendlingsresor.)

Vårt utsläpp för produktion av te är baserat på en omräkning av mängden te inköpt från vår tidigare leverantör. Därav kommer vi efter 2022 ha en mer korrekt siffra. Värdet var ungefär 615 ton 2019 CO2 om man räknar med att varje kilo te ger ett utsläpp på 4,82 kg CO2.

Globala målen - Agenda 30

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Av FN:s 17 globala mål har Tekompaniet valt att fokusera på dessa:

Så här ser Tekompaniets nuvarande klimatmål ut


DHL Lastbil Gröna transporter
Alla inrikestransporter sker med DHL. Varje gång en transport beställs, har vi möjlighet att välja skicka den "grönt".

Den extra avgift som detta medför, hjälper DHL i sitt arbete att stötta svenska transportörer att investera i klimatsmart teknik och få ersättning för merkostnaden. Därmed bidrar vi till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att DHL:s transportörer vågar ta den risk som en dyrare klimatsmart teknik innebär. Från 1 januari 2022 sker alla inrikestransporter med valet "Skicka Grönt"

Mål
Per 31 december 2022 ska samtliga Tekompaniets inrikestransporter vara sända med alternativet "Skicka Grönt". Genom detta minskar Tekompaniet sitt fossila avtryck med 75% vad gäller inrikesfrakter.


Läs mer om DHL:s klimatsmarta transporter med "Skicka grönt"


Klimatsmarta bilarKlimatsmart bilflotta
Tekompaniets säljare besöker många kunder under ett år i vårt avlånga land. Vad som är en miljövänlig bil förändras hela tiden beroende på teknik, beteende och myndigheters beslut. Man måste även räkna in det avtryck som kan uppstå när resor och övernattningar behöver bli längre och fler på grund av en elektrifierad bilflotta. Därför har Tekompaniet valt att kalla det för "Klimatsmart bilflotta" Det innebär att vid varje nytt bilinköp kommer hänsyn att tas till vad som passar just den medarbetarens behov ur ett klimatsmart perspektiv.

Mål
31 december 2025 ska andelen företagsbilar vara 100% klimatsmarta.

HemarbeteHemarbete och digitala möten ur ett klimatsmart perspektiv
Tekompaniets medarbetare bor på olika platser i Stockholms närområde. De som åker bränslebil kör tillsammans ca 45 140 km till jobbet på ett år. Det ger ett avtryck på 8,656 ton koldioxid per år. Idag kan alla medarbetare arbeta hemifrån en dag i veckan, vilket minskar antalet körda kilometer till 35 128 km och avtrycket till 5,754 ton. Minskningen på 1,7312 ton koldioxid är som att flyga 3550 kilometer Stockholm – Marocko enkel resa. Investeringar har gjorts för att underlätta digitala möten och att få tillgång till allt arbetsmaterial hemifrån.

Mål
31 december 2022 ska Tekompaniets medarbetare ha möjlighet till distansarbete en dag i veckan under året ur ett klimatsmart perspektiv. Möjligheten har funnits sedan 1 januari 2022.

Klimatneutrala produkterKlimatneutrala produkter

Dilmah – Sri Lanka
Dilmah är koldioxidneutrala avseende all inrikesproduktion samt inrikestransporter.
Läs mer om Dilmahs klimatarbete
.

Tekompaniets egna produkter:
Life by Follis, Tekompaniets Utvalda, Masala Chai och Follis Classic.Tekompaniets producenter i Indien är mycket aktiva inom en rad olika hållbarhetsprojet. Detta gäller både teplantage samt fabriken som slutförpackar färdig produkt. Vi har påbörjat ett projekt för att i detalj kartlägga vårt klimatavtryck i Indien samt projekt där vi kompensera för det avtryck vi gör.

Mål
31 december 2024 ska Tekompaniet koldioxidkompensera för det totala avtrycket från teplanta till konsumentens kopp, dvs 100% koldioxidneutrala produkter.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan